top of page
Dlouhá expozice

AKTÍVNA SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU

  ELES

Slovensko s.r.o.

O

NÁS

Sme spoločnosť ktorá má dlhoročné skúsenosti s vedením a správou vozových parkov osobných vozidiel do 3,5t a ľahkých nákladných vozidiel do 3,5t.

 

Zabezpečujeme aktívne riadenie a financovanie vozového parku a takisto aj prvotný audit vozidiel s nastavením parametrov a možnosti správy.

pexels-andrea-piacquadio-3760093.jpg

How I Can Help You

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash.jpg

POPIS

SLUŽIEB

 • Analýza, optimalizácia nákladovosti a využiteľnosti vozového parku, spolupráca s klientom pri navrhovaní riešení využiteľnosti vozidiel

 • Komunikácia s leasingovými spoločnosťami, pri ponukách Leasingových produktov

 • Management/zabezpečenie/ servisných a pneuservisných činností

 • Management PU / Casco, PZP/, komunikácia s externými poisťovňami

 • Evidencia vozového parku a evidencia jednotlivých úkonov v systémoch

    

 • Aktívna komunikácia s vodičmi a leasingovými spoločnosťami prostredníctvom jedného Fleet managera

 • Využitie GPS monitoringu, automatické elektronické knihy jázd, súkromné ,služobné jazdy

DOPLNKOVÉ

SLUŽBY

 • Zabezpečenie Pick-Up servis – /odvoz dovoz vozidla do miesta určenia/

 • Zabezpečenie Náhradného vozidla / mobility/ pri plánovaných a neplánových nepojazdnostiach vozidla

 • Odovzdanie a prebratie vozidla užívateľovi / zmluva, protokol/

 • Objednávanie , blokovanie tankovacích kariet

    

 • Administratívna výpomoc užívateľom pri riešení PU, servisných a pneuservisných činností

 • Školenie vodičov pri nástupe do spoločnosti

 • Repredaj , vyradenie vozidiel po ukončení leasingu, úveru a pod

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg
ivana-cajina-WPVtT0MEM00-unsplash.jpg

DODÁVATELIA

SLUŽIEB

Spoločnosť VELES Slovensko s. r. o. , spolupracuje, so sieťou autorizovaných ako aj neautorizovaných / nezávislých/ servisných stredísk.                                     

 • Jedná sa o značkové siete, Škoda, VW, Kia, Hyundai, Opel, Peugeot a iné

 • Nezávislú sieť tvorí, Bosch Car service , sieť zastrešujúca 27 servisných stredísk po celom území SR

 • Pri službách pneuservisu využívame služby siete Mikona, Pneusystem, Conti trade

 • Pri zabezpečení mobility, využívame asistenčnú službu ASA Slovensko a ich partnerov / odťah, náhradné vozidla a pod/

 • GPS Systémy  / Commander, TSS Group/

CENOTVORBA

Cenotvorbu Správy vozového parku a jednotlivých služieb pripraví naša spoločnosť individuálne podľa požiadaviek a potrieb klienta

 

Každú službu spojenú s vozidlom spoločne naplánujeme na počiatku s klientom a všetky  dohodnuté služby realizujeme podľa želania klienta
 

pexels-cottonbro-3943716.jpg
KONTAKT
bottom of page